Tracy Enta
+32 484 12 66 80
SEND MAIL

Tracy
Enta

Associate

Tracy Enta is actief in de afdeling burgerlijk- en ondernemingsrecht.

Tracy Enta studeerde in 2016 af als master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. 

Aangezien Tracy zichzelf als een homo universalis beschouwt, heeft zij ervoor geopteerd om zich tijdens haar masterstudies toe te leggen op het ondernemingsrecht, het publiekrecht (constitutioneel recht/mensenrechten), en het internationaal (privaat)recht.

Zij neemt alle dossiers zeer ter harte en tracht steeds een luisterend oor te hebben voor de noden van de rechtzoekende en hen de meest pragmatische en concrete oplossingen te bieden.

Tracy Enta is sedert april 2019 actief in de cel burgerlijk en ondernemingsrecht van Seeds of Law, waar zij nodige knowhow blijft opbouwen met betrekking tot dossiers inzake het vastgoed, huur-, contracten-, evenals het ondernemingsrecht in de meest brede zin.

Voor dossiers die bv. voor de politie-, de familierechtbank (ouderlijk gezag) etc. moeten worden behandeld, kunt u eveneens bij Tracy terecht.

Naast een zeer goede beheersing van het Frans en het Nederlands, beheerst zij tevens goed het Engels.