Gegevensbescherming (Privacy) 

De algemene EU-verordening gegevensbescherming (GDPR) is op 24 mei 2016 in werking getreden. 
Alle bedrijven hebben  tot 25 mei 2018 de tijd om hun organisatie aan de nieuwe gegevensbeschermingsregels aan te passen. 
De Belgische Privacycommissie heeft een 13-stappenplan uitgewerkt om bedrijven te helpen daaraan te voldoen. 

Een overzicht van deze stappen vindt u door hier te klikken. 
Deze stappen informeren u en helpen u specifiek bij de voorbereiding op de vereiste toepassing van de nieuwe regels.

Deze stappen helpen u:

 • de gegevensstroom en het gebruik van gegevens in uw bedrijf in kaart te brengen;
 • de wettelijke vereisten te begrijpen;
 • hoe de uitvoering van deze regels te plannen.

Het spreekt voor zich dat u voor elke stap op ons beroep kan doen.

"In alle vertrouwen"

 

Enkele voorbeelden van de taken waarbij wij u kunnen helpen :

 • U en/of uw personeel grondig informeren over de nieuwe GDPR en de essentiële veranderingen die deze met zich meebrengt
 • Gegevensstromen in kaart brengen
 • Opstellen of wijzigen van bestaande (interne) privacybeleidsverklaringen en (externe) mededelingen
 • Advies over de (her)onderhandelingen over bestaande contracten met dienstverleners (processors of subprocessors)
 • Preventief advies over de juiste procedures die moeten worden gevolgd om inbreuken in verband met gegevens te voorkomen, en indien nodig advies en bijstand verlenen bij het rapporteren van deze inbreuken
 • Adviseren over de rechten van individuen, en hoe u deze rechten in uw bedrijf kan verzekeren en vrijwaren (toegang, rechtzetting, verwijdering)
 • Identificatie van de grondslagen voor de verzameling van gegevens (bijvoorbeeld toestemming of wettelijk belang, enz.), en, indien nodig, wijzigingen aanbevelen
 • Advies en begeleiding in gevallen waarin juridische bijstand vereist is, zoals in geval van inbreuk op gegevensbeschermingsregels (eiser of verweerder)
 • Advies betreffende de grensoverschrijdende verzameling en overdracht van gegevens
 • enz. ...