Procedure en arbitrage 

Een strategisch juridisch advies in een vroeg stadium van een probleem ...daar zijn we sterk in

Een strategisch juridisch advies in een vroeg stadium van een probleem is hét middel bij uitstek waarmee een gerechtelijke procedure kan voorkomen worden. 
Eenmaal zulke procedure toch niet te vermijden valt, wordt vooreerst nagegaan welke het economische gevolg ervan is. 
Niet enkel klassieke gerechtelijke procedures, maar ook alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, arbitrage, verzoening en onderhandeling komen daarbij aan bod. 

Uitdagingen nemen we met beide handen aan
U kan steeds rekenen op een strategisch advies en een risicobeoordeling vooraleer tot actie overgegaan wordt. 
Ingeval er geen enkele andere oplossing voorhanden is, en een gerechtelijke procedure niet te vermijden valt, kan u erop rekenen dat wij vastbesloten de strijd opnemen in elk stadium van een geschil.

 

Wat houdt dit in?

  • handelsgeschillen
  • aandeelhoudersgeschillen
  • geschillen aangaande handelsrecht en marktpraktijken
  • contractuele geschillen
  • constructie- en bouwgeschillen
  • intellectuele-eigendomsgeschillen
  • arbeidsgeschillen
  • enz.