Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingediend in de Kamer 

13.06.2018

Vennootschapsrecht en M&A vennootschap vereniging hervorming vennootschapsrecht stichting

Het Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is op 4 juni 2018 ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 


Zoals eerder gemeld in een artikel op onze website, voert dit wetboek een grondige hervorming in van het vennootschapsrecht. 

De regering plant deze wetgeving rond te krijgen tegen de herfst van dit jaar om het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht te laten gaan tegen 1 januari 2019. 

Nu de teksten van dit wetsontwerp ingediend zijn in de Kamer, zijn we eindelijk in staat ons te baseren op officiële teksten en zullen we niet nalaten u over deze materie uitvoeriger op de hoogte te houden.

Alain De Jonge - Leo Peeters