Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gepubliceerd 

04.04.2019

Vennootschapsrecht en M&A Wetboek Vennootschappen en Verenigingen WVV

Vandaag verscheen de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (WVV) in het Belgisch Staatsblad.


Voor meer gedetailleerde informatie over dit nieuwe Wetboek, verwijzen we naar de volgende artikels op onze website :

Het WVV treedt in voege op 1 mei 2019.

Met de invoering van het WVV, zullen de meeste vennootschappen en verenigingen hun statuten moeten aanpassen, en in bepaalde gevallen ook de aandeelhouders- overeenkomsten en de management- en bestuurdersovereenkomsten.

Wenst u hieromtrent meer informatie of, meer nog, uw statuten, aandeelhouders- overeenkomsten en management- en bestuurdersovereenkomsten te laten nakijken, dan staan wij graag ter uwer beschikking.

Aarzel vooral niet ons te contacteren.