De Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is op 10 januari 2017 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

We houden u hierover verder op de hoogte.

Griet Verfaillie