Dag X + 7

16 februari 2016 indien de verkiezingen
worden gehouden op 9 mei 2016


Zowel de representatieve vakorganisaties als de werknemers mogen bezwaren indienen tegen bepaalde gegevens die werden opgenomen in de kennisgeving, die werd aangeplakt op dag X.

De uiterste datum waarop zij dit kunnen doen, is dag X + 7 (16 februari 2016 indien de verkiezingen worden gehouden op 9 mei 2016).

De bezwaren worden ingediend bij de ondernemingsraad of het preventiecomité, of bij afwezigheid ervan, bij de werkgever zelf.

De data, die het voorwerp van een bezwaar kunnen uitmaken en bij gevolg mogelijk herzien of gewijzigd kunnen worden, zijn de volgende:

-  de lijsten van de kiezers, hetzij omdat kiezers niet werden geregistreerd, hetzij omdat ze in een verkeerde categorie werden ondergebracht, hetzij omdat er fouten werden gemaakt met betrekking tot de gegevens, die moeten opgenomen worden betreffende de kiezers in de lijsten (familienaam, voornamen, geboortedatum, aanwervingsdatum, werkplaats);

- het aantal mandaten, voor de verkiezingen van de ondernemingsraad en/of het preventiecomité, toegekend aan elke categorie van werknemers;

-   de lijst van het leidinggevend personeel, in de mate dat een persoon op de lijst zou zijn opgenomen die niet kan worden gekwalificeerd als lid van het leidinggevend personeel volgens de wettelijke bepalingen;

-   de lijst van de leden van het kaderpersoneel.

Indien er geen bezwaren werden ingediend, zijn de data zoals meegedeeld op dag X finaal.

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be

   
  DAG Y  
  Dag Y + 2