Dag X + 14

23 februari 2016 indien de verkiezingen
worden gehouden op 9 mei 2016


Binnen de 7 dagen volgend op de uiterste datum voor het indienen van bezwaren, dit is dag X + 14 (23 februari 2016 indien de verkiezingen worden gehouden op 9 mei 2016), moet de ondernemingsraad, of het preventiecomité, al naargelang het geval, of bij afwezigheid ervan, de werkgever, beslissen over de bezwaren ingediend voor of op dag X + 7.

Indien de data, zoals oorspronkelijk gecommuniceerd op dag X, gewijzigd werden, dient een kennisgeving van wijziging worden aangeplakt. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad of een preventiecomité, wordt de kennisgeving ook aan de betrokken representatieve vakorganisaties overgemaakt.

Leila Mstoianleila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houbenmarcel.houben@peeters-law.be

   
  DAG Y  
  Dag Y + 2