Dag X – 5

4 februari 2016 indien de verkiezingen
op 9 mei 2016 plaats vinden


Deze datum is enkel relevant indien (een) beroep(en) werd(en) ingesteld bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissingen van de werkgever betreffende de samenstelling van de TBE’s, de functies van het leidinggevend personeel en de functies van het kaderpersoneel.

De arbeidsrechtbank moet, in principe, beslissen binnen de 23 dagen volgend op de datum van ontvangst van het beroep. Bijgevolg is de uiterste datum voor dergelijke beslissingen dag X – 5 (4 februari 2016 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden).

Te noteren evenwel: het Hof van Cassatie heeft beslist dat een uitspraak van een arbeidsrechtbank niet nietig is omwille van het enkele feit dat de termijn van 23 dagen niet werd gerespecteerd.

Uiteraard zullen de initiële beslissingen van de werkgever moeten aangepast worden aan de uitspraken van de arbeidsrechtbank.

Indien wijzigingen noodzakelijk zijn, staan u drukke dagen te wachten, want u heeft amper 5 dagen om de informatie en data voor te bereiden die op dag X moeten geafficheerd worden.

Leila Mstoianleila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houbenmarcel.houben@peeters-law.be


   
  DAG Y  
  Dag Y + 2