Dag X – 30

10 januari 2016 indien de verkiezingen
op 9 mei 2016 plaats vinden


De werknemers, die door de vakbonden als kandidaat worden voorgedragen voor de sociale verkiezingen, zijn beschermd tegen de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst.

Zij kunnen enkel om dringende redenen of om economische of technische redenen worden ontslagen, die, in principe, voorafgaand  aan het ontslag moeten worden goedgekeurd. Bovendien, dient hiervoor een strikte procedure te worden gevolgd.

De niet-naleving van deze bescherming wordt zwaar gesanctioneerd; de re-integratie kan eventueel worden gevraagd en hoge vergoedingen (afhankelijk van de anciënniteit tot 7 jaar bezoldiging) kunnen verschuldigd zijn.

Op deze dag X – 30 (10 januari 2015 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden), vangt deze beschermingsperiode aan, alhoewel u – als werkgever – nog niet weet wie als kandidaat zal voorgedragen worden.

Welbepaald is 20 maart 2016 (indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden) de uiterste datum om kandidaten voor de verkiezingen voor te dragen. Bij gevolg, tot die datum is het ontslag van werknemers een riskante oefening, die zeer duur zou kunnen uitvallen; het feit dat een werknemer ontslagen is tijdens deze periode, belet niet noodzakelijkerwijze dat hij nog als kandidaat kan voorgedragen worden door een vakbond.

En de onzekerheid kan zelfs nog langer duren dan die datum: al naargelang een bezwaar ingediend wordt tegen de voordracht van (een) kandida(a)t(en), kan de lijst van kandidaten nog gewijzigd worden tot dag X + 54 (3 april 2016 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden).

Leila Mstoianleila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houbenmarcel.houben@peeters-law.be


   
  DAG Y  
  Dag Y + 2