Dag X – 28

12 januari 2016 indien de verkiezingen
op 9 mei 2016 plaats vinden


Zoals eerder reeds uiteengezet, heeft de werkgever uiterlijk op dag X – 35 (5 januari 2016 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden) zijn beslissingen omtrent de samenstelling van de TBE’s, de functies van het leidinggevend personeel en de functies van de kaderleden medegedeeld (of dat diende hij althans te doen).

Binnen de 7 dagen volgend op dag X – 35, kan beroep ingesteld worden tegen deze beslissingen. In voorkomend geval kan ook beroep ingesteld worden indien de werkgever in het geheel geen beslissing heeft medegedeeld.

Dus, de uiterste datum om een dergelijk beroep in te stellen is dag X – 28 (12 januari 2016 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden).

Beroep kan ingesteld worden zowel door de representatieve vakbonden als door de werknemers persoonlijk.

Het beroep wordt ingesteld bij de arbeidsrechtbank.

In de schoot van iedere arbeidsrechtbank word(t)(en) normaliter (een) kamer(s) speciaal aangeduid om alle zaken betreffende de sociale verkiezingen te behandelen. Dat is in het bijzonder zo omdat de beslissingstermijnen normaliter zeer kort zijn.

In geval van een beroep, zoals hierboven bedoeld, is de arbeidsrechtbank in principe gehouden om te beslissen binnen de 23 dagen volgend op de datum van ontvangst van het beroep. Dit is een zeer korte termijn, vooral voor zaken betreffende de samenstelling van de TBE’s. Deze kunnen immers zeer complex en tegelijkertijd zeer belangrijk zijn.

Omdat dit een tegensprekelijke procedure is, dient aan de partijen de gelegenheid te worden gegeven om hun standpunt voor te leggen (in principe schriftelijk). Gezien de deadlines om te beslissen over de zaak, zullen de termijnen, die door de arbeidsrechtbank aan de partijen worden toegestaan, zeer kort zijn.

Daarom is het, eens te meer, vitaal dat uw raadsman onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht en dat hij zo veel en zo snel mogelijk geïnformeerd wordt.

De beslissingen van de arbeidsrechtbank zijn finaal want verzet of hoger beroep is niet mogelijk.

Indien geen beroep werd ingesteld zijn de beslissingen van de werkgever betreffende de samenstelling van de TBE’s, de functies van het leidinggevend personeel en de functies van het kaderpersoneel nu finaal.

In dat geval doet de werkgever er wellicht goed aan om de voorbereiding aan te vatten van de informatie en data die op dag X (9 februari 2016 indien de verkiezingen op 9 mei 2016 plaats vinden) moeten worden aangeplakt, want dat kan een tijdrovende klus zijn.

Leila Mstoianleila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houbenmarcel.houben@peeters-law.be


   
  DAG Y  
  Dag Y + 2