Sociale verkiezingen

Verkiezingskalender

De sociale verkiezingen voor de aanduiding van de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad
en het comité voor preventie en bescherming op het werk
dienen te worden georganiseerd tussen 9 en 22 mei 2016.

De werkgever is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Het betreft een complexe procedure die tijdens de maand december 2015 dient te worden opgestart. Strikte deadlines, afhankelijk van de datum waarop de verkiezingen daadwerkelijk plaats vinden in uw onderneming, zijn toepasselijk.

Naar de verkiezingsdatum zelf wordt gewoonlijk verwezen als dag “Y”. De andere cruciale datum is de datum waarop de verkiezingsdatum dient te worden bekend gemaakt in de onderneming, hetzij de 90ste dag voorafgaand aan de verkiezingsdatum. Naar deze tweede sleutel-datum wordt gewoonlijk verwezen als dag “X” ( bijgevolg X = Y - 90).

Hieronder vindt u een volledige kalender van de verkiezingsprocedure. Gelieve rekening te houden met het feit dat deze kalender een weergave is van de data, in de veronderstelling dat de verkiezingen worden gehouden op de eerste dag van de verkiezingsperiode, namelijk op 9 mei 2016.

Daarom, wanneer u deze kalender gebruikt als een referentie voor de verkiezingen voor uw onderneming, dienen de respectieve data als volgt te worden aangepast, al naargelang de verkiezingsdatum in uw onderneming:
verkiezingen op 10 mei 2016: voeg een dag bij
verkiezingen op 11 mei 2016: voeg twee dagen bij
verkiezingen op 12 mei 2016: voeg drie dagen bij
verkiezingen op 13 mei 2016: voeg vier dagen bij
verkiezingen op 16 mei 2016: voeg zeven dagen bij
verkiezingen op 17 mei 2016: voeg acht dagen bij
verkiezingen op 18 mei 2016: voeg negen dagen bij
verkiezingen op 19 mei 2016: voeg tien dagen bij
verkiezingen op 20 mei 2016: voeg elf dagen bij

Nog een laatste opmerking voor wat de data betreft: indien de uiterste datum op een zondag of een – voor de onderneming – normale dag van inactiviteit valt (bijv. zaterdag), moet deze datum naar voren verschoven worden naar de gewone werkdag die de zondag of normale dag van inactiviteit voorafgaat.

Een eenvoudige klik op de datum in de kalender hieronder, biedt u toegang tot bijkomende informatie met betrekking tot de stappen die moeten genomen worden en de gebeurtenissen op die datum.

Uiteraard, gelieve niet te aarzelen om contact op te nemen met ons team voor elke bijkomende informatie of bijstand, die u zou wensen. Zij zullen u graag verder helpen.

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be

De verkiezingskalender

Y = verkiezingsdatum (in onze hypothese: 09 mei 2016)
X = de 90ste dag voorafgaand aan de verkiezingsdatum (Y – 90: in onze hypothese: 09 februari 2016)

09 mei 2016 (dag Y)
Verkiezingsdag
Lees meer

11 mei 2016 (dag Y + 2)
uiterste datum voor aanplakking van de resultaten van de verkiezingen en de samenstelling van de ondernemingsraad en het preventiecomité.
Lees meer

24 mei 2016 (dag Y + 15)
uiterste datum voor het instellen van hoger beroep tegen de uitslag van de verkiezingen voor de arbeidsrechtbank

26 mei 2016 (dag Y + 17)
einddatum van de periode voor de aanplakking van bepaalde kennisgevingen

3 juni 2016 (dag Y + 25)
einddatum van de periode voor het bijhouden van verkiezings-documenten 

23 juni 2016 (dag Y + 45)
uiterste datum voor de eerste bijeenkomst van de nieuwe ondernemingsraad en het nieuwe preventiecomité

17 juli 2016 (Zondag!!!) (dag Y + 69)
uiterste datum voor de arbeidsrechtbank om uitspraak te doen over het hoger beroep ingediend op of voor dag Y + 15

1 augustus 2016 (dag Y + 84)
uiterste datum voor het indienen van hoger beroep tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank

3 augustus 2016 (dag Y + 86)
einddatum van de periode voor aanplakking van kennisgevingen

30 september 2016 (dag Y + 144)
uiterste datum voor het arbeidshof om zich uit te spreken over de hogere beroepen ingesteld voor of op dag Y + 84

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be

   
  DAG Y  
  Dag Y + 2