Dag Y + 2
in onze hypothese: 11 mei 2016

Dit is de uiterste datum waarop de werkgever de resultaten van de verkiezingen en de namen van de verkozen effectieve en plaatsvervangende leden van de werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad en in het preventiecomité dient aan te plakken.

Bij die gelegenheid worden ook de leden die de werkgever vertegenwoordigen in de ondernemingsraad en in het preventiecomité door aanplakking medegedeeld.

Leila Mstoianleila.mstoian@peeters-law.be
Marcel Houbenmarcel.houben@peeters-law.be

   
  DAG Y  
Dag Y + 2