Testimonial


Dries Van Dijck - Black Box Revelation

Er komt veel bij kijken als je in een band als Black Box Revelation speelt. In het verleden heb ik voor belangrijke beslissingen advies ingewonnen bij Leo Peeters.

Wat ik in het bijzonder op prijs stelde was de wijze waarop Leo steeds op een nuchtere en begrijpelijke wijze schetste waar het op stond. Zijn advies was rechttoe rechtaan, niet altijd wat ik wou horen, maar wél steeds waar ik nood aan had.