DISCLAIMER

De website www.peeters-law.be is de website van Peeters Advocaten BVBA (verder PA BVBA), met R.P.R. Brussel 0816.588.065.

De inhoud van deze website heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. Het is uitdrukkelijk verboden om gelijk welke informatie ervan te gebruiken zonder het advies in te winnen van een van onze advocaten.

Deze website bevat ook algemene informatie over ons kantoor en haar team advocaten.

PA BVBA wijst alle aansprakelijkheid in verband met de informatie van deze website af.      

Deze website bevat links naar derde websites waarover PA BVBA geen controle heeft. Zij wijst elke aansprakelijkheid af voor de werking en inhoud van deze derde websites.

Deze website en haar inhoud valt onder de toepassing van Belgisch recht en eventuele geschillen ingevolge de werking of de inhoud van deze website vallen onder de toepassing van de rechtbanken en hoven van Brussel.