Alain De Jonge

Partner

T.  +32 2 747 40 02
F.  +32 2 304 81 13
M. +32 476 32 99 66
alain.de.jonge@peeters-law.be

Rechtsgebieden

Vastgoedrecht

Ondernemingsrecht

M&A : Fusies en Overnames

Administratief Recht en Milieurecht


Alain De Jonge is gespecialiseerd in burgerlijk recht, handels- en vennootschapsrecht.

Hij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van nationale en internationale investeerders bij vastgoedoperaties, meer bepaald investeringen in kantoorgebouwen, commercieel vastgoed en shopping centra, hotels en woonwijkontwikkeling.

Daarnaast heeft hij een algemene ervaring in het ondernemingsrecht en adviseert hij cliënten bij overnames, vennootschapsrechtelijke aangelegenheden en diverse contracten. Hij is tevens actief bij het beslechten van geschillen.

Alvorens partner te worden bij Peeters advocaten was Alain actief in diverse US en Benelux kantoren, namelijk Akin Gump Strauss Hauer&Feld, Mc Kenna&Cuneo en tenslotte Loyens&Loeff.

Hij is lid van de Balie te Brussel sinds 7 januari 1991.

Opleiding 

Licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel, 1988)

Speciaal diploma Europees recht (Institute of European Studies, Université Libre de Bruxelles, 1989)   

Talen 

Nederlands, Engels, Frans 

Conferenties en seminaries 

Het Vlaamse Bodemdecreet;

De Belgische Holding, een praktische analyse: Oprichting en financiering van de holding – Verwerving van activa door de holding;

L’euro : conséquences pour les engagements, les accords et les sociétés commerciales;

De maatschap, civiele aspecten : SCAFF-Vakgroep Ekonomika Permanente Vorming;

Belgian contribution in International Financial Law Review Guide to Real Estate, Finance and Investment (April 2003, in cooperation with Wilfred Goris);

Seminaries voor Chinese advocaten op bezoek te Brussels tijdens een training die georganiseerd werd door The Law Society van Engeland over : M&A, Fusies, Intellectuele Eigendomsrechten;

Eerste prijs bij pleitwedstrijd, georganiseerd door AEGEE onder the auspiciën van de Commission van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap; Firenze, Augustus 1989.                     

   
  Leo Peeters  
Alain De Jonge  
  Marcel Houben  
  Griet Verfaillie  
  Lynn Pype  
  Leila Mstoian  
  Mathieu Maniet  
  Vincent Brouwers  
  Ann Vranken  
  Nathalie Driscart  
  Anja Trullemans