Privacy Newsletter - Speciale Editie
06-2016

Beste lezer,

Persoonsgegevens zijn een belangrijk actief binnen veel bedrijven en bijgevolg zijn begrippen zoals gegevensbescherming, verwerking van persoonsgegevens en fundamentele rechten van data subjecten concepten die bedrijven bezig houden, zeker sinds de goedkeuring van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) op 27 april 2016.

Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming pas van kracht zal zijn op 25 mei 2018, beginnen bedrijven zich best vandaag reeds voor te bereiden om vertrouwd te geraken met de gewijzigde concepten en de nieuwe regels.

Om hiertoe bij te dragen, stellen wij u deze nieuwsbrief voor die integraal gewijd is aan gegevensbescherming en de GDPR.

Voor meer informatie of vragen over gegevensbescherming en privacy, aarzel niet ons te contacteren :

Griet Verfaillie

Lynn Pype

Jan Vanbeckevoort

Griet Verfaillie behaalde het 
CIPP/E Certificaat

Het is met genoegen dat we u melden dat Griet Verfaillie, partner van ons advocatenkantoor, het "Certified Information Privacy Professional/Europe" (CIPP/E)-Certificaat heeft behaald.
Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) - belangrijke wijzigingen

De algemene verordening gegevensbescherming werd op 27 april 2016 door het Europees Parlement en de Raad aangenomen. Deze moet eenzelfde mate van bescherming, verplichtingen en verantwoordelijkheden in alle lidstaten bieden.
Lees meer

Meldingsplicht bij inbreuken in verband
met de persoonsgegevens

Elke verwerkingsverantwoordelijke van gegevens heeft een specifieke meldingsplicht wanneer er een inbreuk heeft plaatsgevonden bij de verwerking van persoonsgegevens. Wat houdt deze meldingsplicht in en aan wie moet er gemeld worden?
Lees meer

Welke rechtvaardigingsgrond gebruiken voor
de verwerking van persoonsgegevens?

Volgens de Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens (van 8 december 1992) heeft u om persoonsgegevens te verwerken altijd een zogenaamde rechtvaardigingsgrond nodig. In de wet staat een lijstje van gronden.
Lees meer

De functionaris voor gegevensbescherming
of data protection officer (DPO)

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers moeten in sommige gevallen een functionaris voor gegevensbescherming of data protection officer (DPO) aanstellen.
Lees meer

Gebruik van camerabeelden
als bewijsmiddel

Sinds enkele jaren is het gebruik van camera’s exponentieel gestegen. De vraag stelt zich daarbij wanneer men het recht heeft camera's te installeren en in welke mate camerabeelden toelaatbaar zijn als bewijsmiddel.
Lees meer

Het EU-VS Privacy Schild

Op 12 juli 2016, 7 maanden na het Schrems mijlpaalarrest van het Europese Hof van Justitie, heeft de Europese Commissie het EU-VS Privacy Schild aangenomen. De vraag blijft echter of dit Privacy Schild werkelijk in overeenstemming is met de Richtlijn en Verordening Gegevensbescherming.
Lees meer

Dynamische IP-adressen kunnen
persoonsgegevens zijn

Op 19 oktober 2016 heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat dynamische IP-adressen als persoonsgegevens kunnen beschouwd worden in de zin van de Privacyrichtlijn. Dit heeft als gevolg dat de bewaring of verwerking van dynamische IP-adressen aan de voorwaarden van de Privacyrichtlijn (en binnenkort de GDPR) onderworpen zijn. De aanbieders van websites die de gewoonte hebben om dynamische IP-adressen te bewaren in hun logbestanden, zullen hier dus rekening mee moeten houden. 
Lees meer

Hoe kan het recht om vergeten
te worden in de praktijk
worden omgezet?

Het Hof van Justitie van de EU heeft bevestigd dat ieder individu zijn recht om vergeten te worden kan uitoefenen. Zoekmachines zijn dus verplicht om op vraag van elk individu alle zoekresultaten te verwijderen die op hem betrekking hebben.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om
ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be
te consulteren, of ons te contacteren via

peeters@peeters-law.be
indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017