Newsletter 06-2014

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Brussel I bis Verordening,
nieuwe bevoegdheidsregels

De Brussel I bis Verordening, die op 10 januari 2015 in voege treedt, voert een belangrijke vereenvoudiging in voor de procedures die gevoerd worden met tegenstrevers die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat.
Lees meer

Overdracht van auteursrecht
door een werknemer aan zijn werkgever
RSZ-bijdrage op de vergoeding

Ingevolge een recente uitspraak van het Hof van Cassatie, moet de vergoeding die een werknemer ontvangt voor de overdracht van zijn auteursrecht op creaties of prestaties aan zijn werkgever, gekwalificeerd worden als "loon" waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.
Lees meer

Crowdfunding activiteiten
en de prospectusplicht

Crowdfunding wordt beschouwd als een vorm van beroep doen op het openbaar spaarwezen in de brede betekenis van het woord. Het wordt aangewend door ondernemers met een veelbelovend idee die zich onmiddellijk richten tot een heleboel investeerders zonder dat deze onderling een band hebben.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website :

Wat met het recht op arbeid
ingeval van een staking?

De opeenvolgende vakbondsacties op het niveau van de provincies worden (voorlopig ?) afgesloten met een nationale staking op 15 december. Blijven zij die willen werken in de kou staan ?
Lees meer

Geen nationaal pandregister
op 1 december

De invoering van het nationaal pandregister is uitgesteld.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017