Newsletter 05-2015

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Het (verlengde) eigendomsvoorbehoud
Een volwaardig en efficiënt
wettelijk zekerheidsrecht

Door toedoen van de Pandwet van 11 juli 2013 is de wettelijke regeling rond het eigendomsvoorbehoud veel beter uitgewerkt. Het wordt veralgemeend, en de regeling werd uitgewerkt vanuit een functionele benadering waarbij het eigendomsvoorbehoud nu als een volwaardig zekerheidsrecht wordt beschouwd.
Lees meer

Bitcoin transacties vrijgesteld van BTW
als wettig betaalmiddel

De internetmunt “bitcoin” mag BTW-vrij worden verhandeld. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald bij zijn arrest van 22 oktober 2015.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website :

Biedt de VS een
passend beschermingsniveau
voor EU persoonsgegevens?

Het Hof van Justitie beslist tot de ongeldigheid van het EU-VS Safe Harbor Framework inzake de doorgifte van EU persoonsgegevens.
Lees meer

Vanaf 1 november 2015
geldt een vergunningsplicht voor
kredietgevers en kredietbemiddelaars

Vanaf 1 november mag niemand in België de activiteit van kredietgever of kredietbemiddelaar uitoefenen als hij niet op voorhand een vergunning verkregen heeft van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ‘FSMA’) of door haar is geregistreerd.
Lees meer

Peeters Advocaten breidt uit

We hebben het genoegen te melden dat ons advocatenkantoor versterkt werd met 2 nieuwe medewerkers.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017