Newsletter 05-2014

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Het regeerakkoord
door een sociale bril bekeken

Het regeerakkoord zorgde voor de nodige commotie vanwege belangengroepen, niet in het minst de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Traditiegetrouw stonden ook deze keer beide lijnrecht tegenover elkaar.
Lees meer

Verplichte informatie
aan consumenten in geval
van overeenkomsten op afstand

Het nieuwe Wetboek van Economisch Recht voorziet in enkele nieuwe verplichtingen voor wat betreft de informatie die ondernemingen aan consumenten moeten verstrekken in geval van overeenkomsten op afstand.
Lees meer

Geen nationaal pandregister
voor 2017?

Het nationaal pandregister, zoals ingevoerd door de wet van 11 juli 2013 betreffende de roerende zekerheden, zal niet werkzaam zijn vanaf 1 december 2014.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website :

Crowdfunding,
een praktijk die in de mode is.

Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm die rechtstreeks gebeurt tussen een particuliere investeerder en een ondernemer die nood heeft aan fondsen om te investeren in specifieke projecten.
Lees meer

Goed bestuur van vennootschappen :
initiatieven van de Europese Commissie

Met een aanbeveling en twee voorstellen voor een Richtlijn, heeft de Europese Commissie haar bereidheid getoond om het goed bestuur van vennootschappen te bevorderen en te verbeteren, en over te gaan tot een lichte harmonisering van het Europese vennootschappenrecht.
Lees meer

Peeters Advocaten breidt uit

We hebben het genoegen te melden dat ons advocatenkantoor versterkt wordt met 3 nieuwe medewerkers.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017