Newsletter 04-2016

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud:

Verrekenprijzen (Transfer Pricing)
Bijkomende rapporteringsverplichting

De OESO legt nieuwe verplichtingen op aan bedrijven in het kader van verrekenprijzen – beter bekend onder de Engelse term ‘transfer pricing’ -. Zo wenst het de fiscus een volledig en accuraat overzicht te geven van de activiteiten en inkomsten van multinationale ondernemingen.
Lees meer

Rechtsplegingsvergoedingen
in Intellectuele Eigendomsgeschillen
op de helling

Zet een recent arrest van het Hof van Justitie de deur open om in geschillen betreffende intellectuele rechten de advocatenkosten terug te vorderen van de verliezende partij?
Lees meer

Het Waalse Milieuwetboek
ondergaat meerdere wijzigingen

Het decreet van 23 juni 2016 van het Waalse parlement voert diverse wijzigingen in van de milieuwetgeving in Wallonië.
Lees meer

Peeters Advocaten actief

Peeters Advocaten neemt deel
aan de jaarlijkse Conferentie van de
International Bar Association

Leo Peeters en Ann Vranken nemen deel aan de jaarlijkse Conferentie van de International Bar Association, die doorgaat van 18 tot en met 23 september 2016 in Washington DC.
Lees meer

Griet Verfaillie zal deelnemen aan
het "Europe Data Protection Congress"

Griet Verfaillie zal deelnemen aan het "Europe Data Protection Congress" dat plaats heeft in Brussel van 7 tot 10 november.
Lees meer

Peeters Advocaten actief
in het kader van AIJA

Lynn Pype nam deel aan een conferentie van AIJA met betrekking tot distributie- en agentuurovereenkomsten in Tel Aviv van 22 tot 24 juni 2016.

Zij nam eveneens deel aan het 54ste International Young Lawyers (AIJA) Congress, dat plaats had van 23 tot 27 augustus 2016 in Munchen.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website:

Nieuw huurregime voor pop-ups
in Vlaanderen

De laatste jaren hebben zogenaamde pop-up handelszaken van langsom meer hun intrede gemaakt. Deze situatie zal binnenkort een juridische omkadering krijgen in Vlaanderen.
Lees meer

KMO’s beter geïnformeerd
in verband met
het Belgische mededingingsrecht

De Belgische mededingingsautoriteit heeft op 4 juli 2016 een praktische gids gepubliceerd voor de Belgische KMO's met betrekking tot hun rechten en plichten in het kader van het mededingingsrecht.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om
ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be
te consulteren, of ons te contacteren via

peeters@peeters-law.be
indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017