Newsletter 04-2015

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

De Europese Erfrechtverordening

De Europese Erfrechtverordening (EU) nr. 650/2012 van 4 juli 2012 is van toepassing op de erfopvolging van personen die overleden zijn op of overlijden na 17 augustus 2015.
Lees meer

Bestrijding van het witwassen van geld
en het financieren van terrorisme
Een nieuwe Richtlijn en Verordening

De Europese Unie heeft de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme versterkt door middel van twee instrumenten.
Lees meer

De sociale verkiezingen 2016 - Stap 1
Het register van interim-werknemers, tewerkgesteld tijdens het 4de kwartaal 2015

Tijdens de periode van 9 tot 22 mei 2016 worden opnieuw de sociale verkiezingen georganiseerd voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de werknemers in het comité preventie en bescherming op het werk (“CPBW”) en de ondernemingsraad (“OR”).
Lees meer

REACH
Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf
Gids voor KMO's

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) bracht een praktische gids uit over de veiligheid van chemische stoffen, met als titel "Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf  - Inleiding voor KMO's".
Lees meer

Sociale verkiezingen in de bouwsector

Het ziet er naar uit dat de sociale verkiezingen in 2016 ook in de bouwsector zullen moeten georganiseerd worden.
Lees meer

Sociale verkiezingen: opgelet voor
de occulte beschermingsperiode!

De ontslagbescherming van de werknemers, die door de vakbonden als kandidaat voor de sociale verkiezingen worden voorgedragen, begint te lopen vóór de datum waarop de werkgever geïnformeerd wordt omtrent de namen van de werknemers die als kandidaat zullen voorgedragen worden. Dit is de occulte beschermingsperiode, die tot 65 dagen kan duren!
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017