Newsletter 04-2014

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Gewijzigd Bodemdecreet
Capita selecta

Op 4 september 2014 is het wijzigingsdecreet betreffende de bodemsanering (decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna “Wijzigingsdecreet”)) verschenen in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

Vlaams Taaldecreet versoepeld voor
individuele arbeidsovereenkomsten

Het Vlaamse Taaldecreet maakt een uitzondering op de algemene regel dat individuele arbeidsovereenkomsten enkel in het Nederlands mogen worden opgesteld.
Lees meer

De Ikea-wetgeving wordt
gewestelijke materie

Na de inwerkingtreding van de dienstenrichtlijn in 2006, werd de Belgische wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning voor handelsvestigingen (hierna: "Ikea-wet") in vraag gesteld omdat de criteria die deze oplegt om vergunningen af te leveren niet in overeenstemming zijn met deze richtlijn.
Lees meer

Wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand
bij handelstransacties

In het Belgische Staatsblad van 5 september 2014 verscheen een mededeling met betrekking tot de wettelijke intrestvoet ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website :

De deadline voor de coördinatie van
akten van mede-eigendom
loopt bijna af!!

Opgelet: De termijn voor de coördinatie van akten van mede-eigendom loopt af op 31 augustus 2014!!
Lees meer

Wereldtentoonstelling
Expo 2015 in Milaan

Peeters Advocaten biedt een specifieke juridische en fiscale bijstand aan voor bedrijven en administraties, die te maken hebben met de Wereldtentoonstelling EXPO 2015 in Milaan.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017