Newsletter 03-2017

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud:

Privacy en de GDPR in uw onderneming
Tijd om actie te nemen!

Met nog een jaar te gaan tot de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), is het nu tijd om in actie te komen.
Lees meer

Hervormingen op til met betrekking tot
de WCO en het faillissement

Onlangs werd door de Federale regering een gloednieuw wetsontwerp op tafel gelegd betreffende de hervorming van de Faillissementswet en van de Wet betreffende de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO).
Lees meer

Kunnen Internet Service Providers
de browsergeschiedenis van
hun gebruikers verkopen?

Internet Service Providers in de VS hebben de toelating om de browsergeschiedenis van hun gebruikers te verkopen, terwijl dit in Europa slechts mogelijk is met hun expliciete, uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming.
Lees meer

De unieke omgevingsvergunning
eindelijk in werking getreden

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Deze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Lees meer

PIHL t. Zweden: De aansprakelijkheid
van Internet Content Providers
verder verduidelijkt

Op 9 maart 2017 heeft het Europees Hof van de Rechten van de Mens een nieuwe beslissing geveld omtrent de aansprakelijkheid van Internet Content Providers voor de publieke commentaren van hun gebruikers.
Lees meer

Peeters Advocaten actief

Peeters Advocaten ontving de
"Trophée du Droit d’Argent 2017"

Peeters Advocaten ontving de "Trophée du Droit d’Argent 2017" in de categorie "Meilleur cabinet belge".
Lees meer

Peeters Advocaten begeleidt 
het Voka-atelier Vlaams-Brabant
over algemene voorwaarden

Vanaf dinsdag 16 mei zijn we samen met het VOKA-atelier Vlaams-Brabant gestart met onze tweede reeks van een drie avondsessies over algemene voorwaarden. 
Lees meer

Bijdrage aan het "Doing Business 2017"
rapport van de Wereldbank groep

Leo Peeters heeft bijgedragen aan het "Doing Business 2017: Equal Opportunity for All" rapport van de Wereldbank groep.
Lees meer

Alain De Jonge nam deel aan MIPIM 2017

Alain De Jonge nam eens te meer deel aan MIPIM 2017, dat plaats had van 14 tot 17 maart 2017 in Cannes, Frankrijk.

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website:

Crowdfunding - Update

Crowdfunding heeft vanaf 1 februari 2017 eindelijk een wettelijk kader, waardoor crowdfunding platformen voortaan een vergunning moeten bekomen bij de FSMA.
Lees meer

Faillissementsdossiers voortaan opgenomen
in het Centraal Register Solvabiliteit

Via het Centraal Register Solvabiliteit worden faillissementsprocedures vanaf 1 april 2017 volledig op elektronische manier gevoerd.
Lees meer

De wet
"Werkbaar en Wendbaar Werk"

De Wet "Werkbaar en Wendbaar Werk" werd onlangs goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om
ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be
te consulteren, of ons te contacteren via

peeters@peeters-law.be
indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat
geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© 2017 Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017