Newsletter 03-2016

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud:

Brexit
juridische gevolgen voor uw bedrijf

Op donderdag 23 juni 2016 hebben de Britten er in een historisch referendum voor gekozen om uit de Europese Unie te stappen; 51,9 % sprak zich uit voor de Brexit en 48,1 % was er tegen.
Lees meer

Binnenkort alternatieve
financieringsplatformen en
startersfondsen voor de financiering
van startende ondernemingen

Dankzij de invoering van alternatieve financieringsplatformen en startersfondsen zal het hopelijk binnenkort mogelijk zijn om via deze structuren privékapitaal te mobiliseren ten gunste van startende ondernemingen en daarenboven te genieten van belastingvermindering in de personenbelasting.
Lees meer

MTE t. Hongarije, een nieuwe
evolutie in de aansprakelijkheid
van Internet Providers

Een nieuw arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens biedt een nuancering met betrekking tot de aansprakelijkheid van Internet Providers voor de reacties van hun gebruikers.
Lees meer

Nieuwe richtlijn moet zorgen voor
rechtstreekse bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie 
(Deel I)

Op 15 juni 2016 werd Richtlijn (EU) 2016/943 van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (hierna: “de richtlijn”) gepubliceerd.
Lees meer

Nieuwe richtlijn moet zorgen voor
rechtstreekse bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie
(Deel II)

De nieuwe richtlijn (EU) 2016/943 biedt de houder van een bedrijfsgeheim een extra tool om te kunnen optreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van zijn bedrijfsgeheim.
Lees meer

Discriminatie op de werkvloer:
Een nieuw aandachtspunt
voor de (nabije) toekomst?

Is de ruime aandacht in de media voor een recente uitspraak van de arbeidsrechtbank van Gent in een zaak van discriminatie op basis van leeftijd een teken aan de wand van het toenemend belang van de reglementering inzake discriminatie of was de identiteit van de aangeklaagde partij daar vooral verantwoordelijk voor?
Lees meer

Peeters Advocaten deed mee
aan de advocatenrun

Het team van Peeters Advocaten deed op zondag 5 juni 2016 mee aan de zevende editie van de advocatenrun in het Koloniënpaleis te Tervuren.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om
ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be
te consulteren, of ons te contacteren via

peeters@peeters-law.be
indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017