Newsletter 03-2015

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Sociale Verkiezingen 2016

Volgend jaar, in de loop van de maand mei, moeten opnieuw sociale verkiezingen worden georganiseerd voor de aanduiding van de vertegenwoordigers van het personeel in het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de ondernemingsraad.
Lees meer

Kan een internet nieuwsportaal
aansprakelijk gesteld worden voor de
reacties van haar lezers?

Volgens een recent arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens betekent het feit dat een online nieuwsportaal, dat bezoekers aantrekt uit commerciële overwegingen, aansprakelijk is voor de reacties die deze bezoekers achterlaten op haar website, geen schending van het recht van vrije meningsuiting.
Lees meer

De transactie in het mededingingsrecht
en de mogelijkheid om een
schadevergoeding te vorderen

Op 22 juni 2015 deelde de Belgische mededingingsautoriteit op haar website mee dat het auditoraat haar eerste transactiebeslissing had genomen, waarbij boetes voor een totaalbedrag van 174 miljoen euro werden opgelegd aan 18 grote bedrijven uit de distributiesector en leveranciers van parfumerie en hygiëneproducten.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website :

Uniek platform organiseert vanaf 1 juli
2015 de inning van het volgrecht op de
verkoop van kunstwerken

Vanaf 1 juli 2015 zal een uniek platform het volgrecht op de verkoop van kunstwerken beheren en centraliseren.
Lees meer

Zal de Privacycommissie binnenkort
boetes tot 810.000 euro mogen
opleggen voor schending van privacy?

Op 8 juni 2015 liet de staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein (Open Vld) in een persbericht weten dat hij in het najaar een wetsontwerp voorlegt aan de Kamer dat voorziet in meer slagkracht voor de nationale Privacycommissie om op te treden tegen ondernemingen die de privacy van hun klanten schenden.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017