Newsletter 02-2016

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud:

Sociaal Strafwetboek
geactualiseerd en gewijzigd

Het Sociaal Strafwetboek, dat inmiddels bijna 5 jaar van toepassing is, werd grondig herzien, gecorrigeerd en geactualiseerd. Werkgevers riskeren zware sancties als zij inbreuken plegen op het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Opmerkelijk: ook werknemers worden nu geviseerd.
Lees meer

Nieuwe onderzoeksmaatregelen in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit

Nieuwe maatregelen betreffende huiszoeking, telefoontap en gemeenschappelijke gegevensdatabank zijn zeker een goede stap vooruit in de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit maar mogen niet een vrijgeleide zijn naar een verregaande aantasting van de rechten op het privéleven.
Lees meer

Peeters Advocaten neemt deel
aan EELA 2016

Marcel Houben en Leila Mstoian nemen deel aan de EELA 2016 Conferentie,  die van 19 tot en met 21 mei 2016 doorgaat in Praag, Tsjechië.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website:

De Belgische mededingingsautoriteit
voert nieuwe richtsnoeren in
met betrekking tot clementie

Het clementieprogramma waar bepaalde ondernemingen in het Belgisch mededingingsrecht van kunnen genieten heeft enkele preciseringen en innovaties ondergaan.
Lees meer

Leo Peeters tot voorzitter benoemd van
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen

Op zaterdag 16 april 2016 heeft de Raad van Bestuur van Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen Leo Peeters tot voorzitter benoemd.
Lees meer

Nieuws over de sociale verkiezingen :

Sociale Verkiezingen 2016

De voorbereidingen voor de verkiezing van de personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het preventiecomité startten bijna zes maanden geleden.

Ongetwijfeld nam de spanning voor de vakbonden en, meer nog voor de kandidaten, gestadig toe en is deze nu tot een hoogtepunt gekomen.

Inderdaad, de verkiezingen hebben effectief plaats deze week of volgende week al naargelang de datum zoals vastgesteld door de ondernemingen.

Meer uitleg omtrent de finale stappen in de verkiezingsprocedure kunt u vinden op onze website door eenvoudigweg te klikken op de hoofding “Sociale verkiezingen – verkiezingskalender” op de homepage van onze website.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om
ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be
te consulteren, of ons te contacteren via

peeters@peeters-law.be

indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017