Newsletter 01-2017

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud:

Beslag leggen op buitenlandse
bankrekeningen wordt gemakkelijker

Vanaf 18 januari 2017 is het mogelijk om een conservatoir of bewarend beslag te leggen op de bankrekening(en) van een debiteur in een of meerdere lidstaten van de Europese Unie.
Lees meer

Roadbook voor
fusies en overnames in België  (deel 2)


De (juridische) 'due diligence' en
de koop- en verkoopovereenkomst

Van zodra de precontractuele overeenkomsten, als bedoeld in het eerste deel van onze M&A roadbook, zijn uitgevoerd, breekt een volgende fase aan in de aanloop naar een private M&A transactie, namelijk het uitvoeren van een 'due diligence' en het onderhandelen en vervolgens sluiten van de koop- en verkoopovereenkomst.
Lees meer

Een nieuw onroerend goed investeringsvehikel
De GVBF (“FIIS”) in een notendop

Met ingang van 29 november 2016 is het in België mogelijk om een fiscaal transparant beleggingsvehikel op te richten, zodat Belgische en buitenlandse "gekwalificeerde beleggers" kunnen beleggen in Belgisch en buitenlands onroerend goed, en ondertussen genieten van een aangepast fiscaal regime.
Lees meer

De Ikea-wetgeving in heel België
aangepast aan de Dienstenrichtlijn
Update

De gewestelijke reglementering betreffende de handelsvestigingen is nu in alle Gewesten aangepast aan de Dienstenrichtlijn.
Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor
de betaling van het loon
wordt uitgebreid

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers moeten hun aannemingsovereenkomst aanpassen en vervolledigen om te ontsnappen aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is aan de werknemers van hun medecontractant.
Lees meer

Nieuwe loonplafonds
vanaf 1 januari 2017

De loonplafonds worden jaarlijks, vanaf 1 januari, aangepast aan de evolutie van de lonen, zoals deze bepaald zijn in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten voor de particuliere sector.
Lees meer

Faillissementsdossiers binnenkort in het
Centraal Register Solvabiliteit

Via het Centraal Register Solvabiliteit zullen faillissementsdossiers binnenkort volledig op elektronische manier worden bijgehouden en beheerd.
Lees meer

De re-integratie van langdurig zieken :
re-integratie in de onderneming

Om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen werden een aantal bijzondere procedures ingevoerd.
Lees meer

Nieuwe verplichtingen bij detachering
van werknemers

De grensoverschrijdende detachering van werknemers wordt door menigeen gebrandmerkt als een bron van fraude en oneerlijke concurrentie. De Europese Unie probeerde daaraan te verhelpen door een nieuwe richtlijn uit te vaardigen (2014/67/EU). België heeft – zij het, weeral, iets laattijdig – de nationale wetgeving aangepast aan die richtlijn. Is het kwaad daarmee bezworen?
Lees meerWe wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om
ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be
te consulteren, of ons te contacteren via

peeters@peeters-law.be
indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat
geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© 2017 Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017