Newsletter 01-2016

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud:

Nieuwe EU-wetgeving voor merkenrecht
valt in een definitieve plooi

De sinds 2008 lopende hervormingsplannen van het EU merkenrecht vallen in een definitieve plooi door de recente publicatie van nieuwe EU-wetgeving.
Lees meer

De fiscus is niet steeds
bevoorrechte schuldeiser

Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de fiscus altijd gewone schuldeiser is in de WCO.
Lees meer

Sociale verkiezingen zijn geen spel!

Is het een goed idee om een extra vakantiedag en een smartphone aan te bieden aan alle leden van uw personeel indien er geen kandidaten worden voorgesteld voor de sociale verkiezingen?
Lees meer

Het stakingsrecht
en de gentlemen agreement
tussen de sociale partners

De noodzaak voor gentlemen agreements vervaagt zodra de betrokken partijen ermee ophouden intentioneel en ten onrechte het stakingsrecht en de manier van uitoefening van dat recht  met elkaar te verwarren.
Lees meer

Peeters Advocaten neemt deel
aan MIPIM 2016

Alain De Jonge zal eens te meer deelnemen aan MIPIM 2016, dat plaats heeft van 15 tot 18 maart 2016 in Cannes, Frankrijk.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website:

Geschillen in het e-commerce landschap: bijkomende verplichtingen handelaars!

Om het vertrouwen in online-transacties te bevorderen, voorziet de Europese Unie (EU) in een alternatieve online geschillenbeslechting waardoor consumenten en ondernemers mogelijke geschillen snel en efficiënt kunnen oplossen.
Lees meer

Belangrijke overwinning voor het Grondwettelijk Hof

Op 3 februari 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een belangrijk arrest geveld in de zaak van Delphine Boël tegen Jacques Boël en Koning Albert II.
Lees meer

Nieuw "EU-US Privacy Shield" voor de transfer van EU-persoonsgegevens naar de VS

Nieuw voorstel van  “EU-US Privacy Shield” als antwoord op de bezorgdheid om een passend beschermingsniveau te bieden voor de doorgifte van EU persoonsgegevens naar de VS.
Lees meer

Gaan we vanaf 1 januari 2016 naar een KMO-vriendelijker landschap?

Vanaf 1 januari 2016 zijn de drempels voor kleine vennootschappen opgetrokken en ziet een nieuwe categorie van ondernemingen het levenslicht: de microvennootschap.
Lees meer

Nieuws over de sociale verkiezingen :

X - 30

10 januari 2016 als de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2016.
Startdatum van de beschermingsstatus van de kandidaten voor de verkiezingen.
Lees meer

Dag X = Y - 90

9 februari 2016 als de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2016.
Aanplakking door de werkgever van de verkiezingsdatum en gegevens betreffende het verder verloop van de verkiezingen.
Lees meer

X + 7

16 februari 2016 als de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2016.
Uiterste datum voor mededeling van bezwaar tegen de gegevens aangeplakt op dag X - finale versie van de gegevens betreffende het verloop van de verkiezingen indien geen bezwaren werden ingediend.
Lees meer

X + 14

23 februari 2016 als de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2016.
Uiterste datum voor antwoord op de bezwaren medegedeeld op of voor X + 7.
Lees meer

X + 21

1 maart 2016 als de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2016.
Uiterste datum om beroep aan te tekenen voor de arbeidsrechtbank tegen de antwoorden medegedeeld op of voor X + 14 - finale versie van de gegevens betreffende het verloop van de verkiezingen indien geen beroep werd ingeleid.
Lees meer

X + 28

8 maart 2016 als de verkiezingen doorgaan op 9 mei 2016.
Uiterste datum voor uitspraak door de arbeidsrechtbank op een beroep ingeleid op of voor X + 21 - finale versie van de gegevens betreffende het verloop van de verkiezingen op de datum van de beslissing van de arbeidsrechtbank.
Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website
www.peeters-law.be

te consulteren, of ons te contacteren via
peeters@peeters-law.be
indien u bijkomende informatie wenst.


Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
  Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017