Newsletter 01-2015

Beste lezer, hieronder vindt u onze Newsletter met de volgende inhoud :

Peeters Advocaten op 
MIPIM 2015

Alain De Jonge zal eens te meer deelnemen aan MIPIM 2015, dat plaats heeft van 10 tot 13 maart 2015 in Cannes. U kan hem contacteren op :
+32 476 32 99 66, alain.de.jonge@peeters-law.be
.

De "Gereglementeerde vastgoedvennootschap"

De Belgische REIT Sector (Real Estate Investment Trust) neemt het statuut van de "Gereglementeerde vastgoedvennootschap" aan.
Lees meer

De reikwijdte van de Opstalwet
is wettelijk verruimd

De vernieuwde Opstalwet houdt een bevestiging in van de praktijk die werd ontwikkeld in de rechtsleer en in de rechtspraak.
Lees meer

Nieuwe tax shelter wetgeving

Sedert 1 januari 2015 is een nieuwe fiscale wetgeving toepasselijk voor investeringen in de audiovisuele sector.
Lees meer

Snellere besluitvorming over
complexe projecten

Vanaf 1 maart 2015 is een snellere besluitvorming mogelijk over complexe projecten in het Vlaamse Gewest.
Lees meer

De volgende berichten kon u ook reeds lezen op onze website :

De Ikea-wet in het Waals Gewest

De aanpassing van de gewestelijke reglementering betreffende de handelsvestigingen aan de dienstenrichtlijn gebeurde eerst door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en recentelijk ook door het Waalse Gewest.
Lees meer

Het artikel "De Ikea-wetgeving is gewestelijke materie geworden" heeft een update gekregen. U kan dit artikel lezen door hier te klikken.

Nieuwe loonplafonds
vanaf 1 januari 2015

De loonplafonds die gehanteerd worden in het kader van de arbeidsovereenkomstenwet werden opnieuw aangepast vanaf 1 januari 2015.
Lees meer

Wettelijke intrestvoeten in 2015

De wettelijke intrestvoet ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties wordt 8,5% terwijl de wettelijke intrestvoet gedaald is tot 2,5%.
Lees meer

De unieke omgevingsvergunning
komt dichterbij

Lees meer

We wensen u veel leesplezier en nodigen u uit om ook de andere publicaties op onze website www.peeters-law.be te consulteren, of ons te contacteren via peeters@peeters-law.be indien u bijkomende informatie wenst.Dit is een Newsletter van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze Newsletter heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomend en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen,
klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA


   
  Newsletter 01-2014  
  Newsletter 02-2014  
  Newsletter 03-2014  
  Newsletter 04-2014  
  Newsletter 05-2014  
  Newsletter 06-2014  
Newsletter 01-2015  
  Newsletter 02-2015  
  Newsletter 03-2015  
  Newsletter 04-2015  
  Newsletter 05-2015  
  Newsletter - Sociale Verkiezingen  
  Newsletter 06-2015  
  Newsletter 01-2016  
  Newsletter 02-2016  
  Newsletter 03-2016  
  Newsletter 04-2016  
  Newsletter 05-2016  
  Privacy Newsletter - Speciale Editie - 06-2016  
  Newsletter 01-2017  
  Newsletter "Werkbaar en Wendbaar Werk" - Speciale Editie - 02-2017  
  Newsletter 03-2017  
  Newsletter 04-2017  
  Newsletter 05-2017  
  Newsletter 06-2017