NEWS

02.10.2017 - Het Nationaal Pandregister wordt realiteit
Onlangs is een Koninklijk Besluit verschenen waarin voorzien wordt in de voorwaarden en de kosten voor de raadpleging en het gebruik van het Nationaal Pandregister, dat uiterlijk op 1 januari 2018 operationeel moet zijn.
Lees meer

07.09.2017 - Peeters Advocaten neemt deel aan de jaarlijkse Conferentie van het International Bar Association
Leo Peeters neemt deel aan de jaarlijkse Conferentie van het 'International Bar Association', dat doorgaat van 8 tot en met 13 oktober 2017 in Sydney..
Lees meer

23.08.2017 - Optionele BTW op professionele onroerende verhuur - aankomend recht
In het zomerakkoord van de huidige regering dd. 26 juli 2017 werd beslist om een optioneel stelsel voor BTW-belaste onroerende verhuur in te voeren.
Lees meer

21.08.2017 - De financiering van KMO’s belooft eenvoudiger te worden
Op 20 juli 2017, keurde de Minsterraad een voorontwerp van wet goed betreffende de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen.
Lees meer

20.07.2017 - Nieuwe wetgeving betreffende insolventie goedgekeurd
Op 13 juli 2017 werd de wet gestemd tot invoeging van een boek XX "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht.
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20