Geen nationaal pandregister
op 1 december

De invoering van het nationaal pandregister is uitgesteld.

In een bijdrage, dat enkele weken eerder verscheen op onze website, meldden we u reeds dat een wetsontwerp ingediend was om de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 betreffende de roerende zekerheden uit te stellen tot 1 januari 2017.


De reden daartoe was dat het ontwikkelen van het nationaal pandregister meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk werd voorzien.

Hogergenoemd wetsontwerp werd op 20 november 2014 aangenomen in de Kamer en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Dit betekent echter niet dat de wet roerende zekerheden en het nationaal pandregister niet op een eerdere datum dan 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

De wet laat  immers de mogelijkheid aan de Koning om bij Koninklijk Besluit een eerdere datum van inwerkingtreding te bepalen. De datum van 1 januari 2017 is enkel een uiterste datum van inwerkingtreding.

We houden u ook hierover op de hoogte.

03 december 2014

Pieter Dierckx - pieter.dierckx@peeters-law.be


Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *