De wijzigingen aan de GVV-wet
zijn in werking getreden

De wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de wet
van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (de “GVV-wet”), werd
op 9 november 2017 gepubliceerd in het Belgische
Staatsblad en is ook op diezelfde dag in werking getreden.

In een eerder artikel op onze website hebben we reeds de belangrijkste wijzigingen toegelicht die deze wet invoert in de GVV-wet.

Het betreft enerzijds wijzigingen met betrekking tot de openbare en de institutionele GVV en anderzijds de invoering van een nieuwe categorie, namelijk de GVV met sociaal oogmerk.

13 november 2017

Leo Peeters - leo.peeters@peeters-law.be

Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *