Griet Verfaillie behaalde het 
CIPP/E Certificaat

Het is met genoegen dat we u melden dat Griet Verfaillie,
partner van ons advocatenkantoor, het "Certified
Information Privacy Professional/Europe"
(CIPP/E)-Certificaat heeft behaald.

Het CIPP/E-certificaat is erkend door het American National Standard Institute (ANSI), en wordt verleend door de IAPP, de "International Association of Privacy Professionals".

Griet Verfaillie leidt ons IP-IT departement en adviseert in het kader van een multidisciplinair team ondernemingen in verband met de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, over hoe een privacy beleid en procedures moeten opgesteld en ingevoerd worden en klachten en procedures in verband met de overdracht van persoonsgegevens moeten worden behandeld. Zij redigeert en doet nazicht van overeenkomsten inzake veiligheid en vertrouwelijkheid.

Privacy professionals zijn de scheidsrechters die een vertrouwensrol spelen in de huidige datagestuurde wereldeconomie. Zij helpen organisaties om de snel evoluerende risico's in verband met privacy te beheren en het potentiële verlies en misbruik van informatie te beperken.  

De IAPP is de eerste organisatie die normen heeft uitgewerkt voor een professionele vorming en examinering in het kader van de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming. De IAPP privacy certificering is internationaal erkend als een gerenommeerd, onafhankelijk programma waarnaar vraag is vanuit de professionals zelf en de werkgevers (zie meer informatie: www.iapp.org)
 
De CIPP is de wereldwijde standaard voor de privacy certificering. Ontwikkeld en uitgebracht door de IAPP, samen met vooraanstaande specialisten in de materie, is het CIPP het eerste grootschalige programma ter wereld voor een erkenning met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer en de gegevensbescherming. De CIPP/E is de eerste professionele graad die afgestemd is op Europese professionals in gegevensbescherming, die deel uitmaakt van een algemeen kader dat gebaseerd is op de beginselen en kennis betreffende de bescherming van gegevens.  

De CIPP/E omvat de pan-Europese en nationale wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, het Europese model voor de bescherming van de privacy, de basisterminologie in verband daarmee en praktische concepten betreffende de bescherming van persoonsgegevens en grensoverschrijdende gegevensstromen.

Griet Verfaillie treedt toe tot de groep van de meer dan 10.000 professionals ter wereld die momenteel een of meer IAPP certificaten hebben.

Bescherming van gegevens en beveiliging van informatie spelen een belangrijk rol voor cliënten die actief zijn in de hedendaagse zakelijke omgeving. Informatietechnologie is gemakkelijk onderhevig aan illegale inmenging van derde partijen. Accurate beveiliging van gegevens van klanten en medewerkers, en ook van de  bedrijfsgeheimen en activiteiten
van een bedrijf zijn van vitaal belang.

Mocht u vragen of problemen hebben met privacy en gegevensbescherming, aarzel vooral niet ons te contacteren.

Griet Verfaillie
Partner
T. +32 2 747 40 07
F. +32 2 304 81 13
M. +32 496 83 56 56
griet.verfaillie@peeters-law.be

12 december 2016

Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *