Belangrijke overwinning
voor het Grondwettelijk Hof

Op 3 februari 2016 heeft het Grondwettelijk Hof een
belangrijk arrest geveld in de zaak van Delphine Boël
tegen Jacques Boël en Koning Albert II.

Het Grondwettelijk Hof heeft Delphine Boël, vertegenwoordigd door Alain De Jonge, vennoot van Peeters Advocaten, over de ganse lijn gelijk gegeven. 

Het Hof oordeelde dat bezit van staat, namelijk het bestaan van familiebanden ten opzichte van de wettelijke vader, en de beperkte verjaringstermijn zoals ingeschreven in de wet, geen obstakels kunnen vormen voor het instellen van een vordering tot ontkenning van vaderschap. 

Het arrest werd gepubliceerd op de website van het Grondwettelijk Hof en vindt u hier.

09 februari 2016

Leer meer over dit onderwerp : schrijf in op onze nieuwsbrief!

E-mail *