Peeters Advocaten ten dienste van
Make-A-Wish
® 

Peeters Advocaten heeft het genoegen om pro bono juridische diensten te verlenen aan Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen.
Leo Peeters is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur
van deze schitterende organisatie.

Dit is onze manier om mee te helpen aan de droom van deze organisatie, namelijk kinderen tussen 3 en 18 jaar, die lijden aan een levensbedreigende ziekte, de kans bieden hun dierbaarste hartenwens uit te spreken. Zo kunnen we deze kinderen een hart onder de riem steken, en hen moed geven voor de onzekere toekomst waar ze voor staan.


Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen
heeft sinds de oprichting in 1990 al meer dan 2000 wensen vervuld.


De wensen worden alleen begrensd door de fantasie van het kind.

Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan de wens verbonden zijn. Dit is mogelijk door de medewerking van vele vrijwilligers, verspreid over Vlaanderen (Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen) en dankzij giften van donateurs en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, particulieren, clubs, scholen en (sport)verenigingen.

Sinds april 2016 is Leo Peeters voorzitter benoemd van
Make-A-Wish® Belgium-Vlaanderen.

Leo Peeters en Peeters Advocaten zijn fier om aan deze schitterende organisatie een steentje te kunnen bijdragen.