Privacy verklaring

Peeters Advocaten BVBA ziet erop toe dat de privacy van alle bezoekers van haar website wordt beschermd, en dit binnen het kader van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elke bezoeker kan er vrijwillig voor opteren om een formulier in te vullen dat voorzien wordt door deze website

Peeters Advocaten BVBA zal de daarin verstrekte persoonlijke informatie bewaren, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden meedelen tenzij wettelijk verplicht wordt.  De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en u gepersonaliseerde informatie te verstrekken.

U hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonlijke gegevens en deze te controleren, laten wijzigen of verwijderen door ons te contacteren via peeters@peeters-law.be 

   
  Algemene Voorwaarden  
  Disclaimer en auteursrecht  
Privacy verklaring