Disclaimer

De website www.peeters-law.be is de website van Peeters Advocaten BVBA (verder PA BVBA), met R.P.R. Brussel 0816.588.065.

De inhoud van deze website heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. Het is uitdrukkelijk verboden om gelijk welke informatie ervan te gebruiken zonder het advies in te winnen van een van onze advocaten.

Deze website bevat ook algemene informatie over ons kantoor en haar team advocaten.

PA BVBA wijst alle aansprakelijkheid in verband met de informatie van deze website af.      

Deze website bevat links naar derde websites waarover PA BVBA geen controle heeft. Zij wijst elke aansprakelijkheid af voor de werking en inhoud van deze derde websites.

Deze website en haar inhoud valt onder de toepassing van Belgisch recht en eventuele geschillen ingevolge de werking of de inhoud van deze website vallen onder de toepassing van de rechtbanken en hoven van Brussel.      

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld is PA BVBA de eigenaar van het copyright en het databankrecht van deze website en de inhoud ervan. Geen enkel deel van deze website mag onder gelijk welke materiële vorm (inclusief fotokopie of elektronische opslag in enig medium en al dan niet tijdelijk of toevallig voor enig andere gebruik van deze publicatie) worden openbaar gemaakt, verspreid, overgenomen, hergebruikt noch gereproduceerd, zonder de voorafgaandelijke toelating van PA BVBA. Toelating kan gevraagd worden via peeters@peeters-law.be

PA BVBA behoudt zich het recht voor deze verklaringen (Disclaimer en auteursrecht) te allen tijde te herzien door op deze website nieuwe verklaringen te publiceren. U wordt dan ook verzocht deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken.

   
  Algemene Voorwaarden  
Disclaimer en auteursrecht  
  Privacy verklaring