Gegevensbescherming (Privacy)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 24 mei 2016 in werking getreden.

Als onderneming hebt u tijd tot 25 mei 2018 om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Hiertoe kan u een 13 stappenplan volgen, dat door de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uitgewerkt.

Een overzicht van deze stappen vindt u door hier te klikken.

Via deze stappen zal u als onderneming onder meer in staat zijn :

de huidige stromen van persoonsgegevens en het gebruik ervan in kaart te brengen;

zich te informeren over wat er van u verlangt wordt; en

te weten te komen hoe dit aan te pakken.

Het spreekt voor zichzelf dat u voor  elke stap op ons beroep kan doen.

Hierbij vindt u enkele voorbeelden van de taken waarbij wij u kunnen bijstaan:

Informatie over de veranderingen die de nieuwe Verordening (AGV)  met zich meebrengt;

In kaart brengen van de gegevensstromen;

Schrijven of aanpassen van uw interne en externe privacyverklaringen;

Advies over de (her)onderhandeling van uw contracten met sub-contractors/processors;

Advies over de aangepaste procedures die moeten worden gevolgd voor het voorkomen en desgevallend rapporteren van datalekken;

Advies over de rechten van de individuen en hoe die mogelijk te maken binnen het bedrijf (toegang, verbetering, verwijdering);

Identificatie van de grondslagen voor de gegevens verzameling  (bv. toestemming van het individu of wettelijk belang) en deze desgevallend aanpassen;

Advies en bijstand indien opgetreden moet worden tegen inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming;

Advies inzake grensoverschrijdende verzameling en gebruik van persoonsgegevens;

...

Contacteer :

Griet Verfaillie - griet.verfaillie@peeters-law.be

Lynn Pype - lynn.pype@peeters-law.be

Jan Vanbeckevoort - jan.vanbeckevoort@peeters-law.be

Artikels over Gegevensbescherming (Privacy) :

Privacy en de GDPR in uw bedrijf - Tijd om actie te nemen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - belangrijke wijzigingen

Meldingsplicht bij inbreuken in verband met de persoonsgegevens

Welke rechtvaardigingsgrond gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens?

De functionaris voor gegevensbescherming of data protection officer (DPO)

Gebruik van camerabeelden als bewijsmiddel

Het EU-VS Privacy Schild

Dynamische IP-adressen kunnen persoonsgegevens zijn

Hoe kan het recht om vergeten te worden in de praktijk worden omgezet?


   
  Ondernemingsrecht (Corporate) en Overnames van bedrijven  
  Handels- en Economisch recht  
  Vastgoedrecht  
  Administratief Recht en Milieurecht  
  Financieel en bancair recht  
  Intellectueel eigendomsrecht  
  IT - Media  
Gegevensbescherming (Privacy)  
  Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht  
  Fiscaal recht  
  Procedure en arbitrage  
  Sportrecht  
  Kunstrecht