Kunstrecht

Wij adviseren en procederen over kunstkwesties zoals:

authenticiteit en provenance

toeschrijving (attributie)

consignatie, terbeschikkingstelling en verhuur van kunstwerken

verkoop en veiling van kunstwerken

restitutie van oorlogsbuit

musea en kunstverzamelingen

financiering van kunstwerken

gebruik van kunstwerken als onderpand 


en allerhande zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de nationale en internationale kunsthandel, kunstveilingen en kunstverzamelingen.

De leden van het team combineren hun liefde voor kunst met een deskundigheid in hun vak.

Contact :


Leo Peeters - leo.peeters@peeters-law.be

Griet Verfaillie - griet.verfaillie@peeters-law.be


   
  Ondernemingsrecht (Corporate) en Overnames van bedrijven  
  Handels- en Economisch recht  
  Vastgoedrecht  
  Administratief Recht en Milieurecht  
  Financieel en bancair recht  
  Intellectueel eigendomsrecht  
  IT - Media  
  Gegevensbescherming (Privacy)  
  Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht  
  Fiscaal recht  
  Procedure en arbitrage  
  Sportrecht  
Kunstrecht