Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht

Collectief arbeidsrecht

Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's)   

Bijstand in het beheer van ondernemingsraden    

Sociale verkiezingen

Collectief ontslag

Individueel arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsreglementen           

Ontslag (collectief en individueel)

Concurrentiebeding

Aanstelling en ontslag van bestuurders

Dienstenovereenkomsten

 Sociale Zekerheidsrecht

 Sociale audit

Contact :

Marcel Houben - marcel.houben@peeters-law.be

Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be


   
  Ondernemingsrecht (Corporate) en Overnames van bedrijven  
  Handels- en Economisch recht  
  Vastgoedrecht  
  Administratief Recht en Milieurecht  
  Financieel en bancair recht  
  Intellectueel eigendomsrecht  
  IT - Media  
  Gegevensbescherming (Privacy)  
Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht  
  Fiscaal recht  
  Procedure en arbitrage  
  Sportrecht  
  Kunstrecht