Onze Expertise

Peeters Advocaten richt zich op alle rechtsgebieden die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het dagelijks leven van een onderneming.

Wij verlenen in deze materie advies en bijstand aan onze cliënten ondernemers, in het kader van hun relaties met hun partners, klanten, leveranciers en personeel.

Onze expertise wordt onder meer aangewend in het kader van transacties, oprichtingen en herstructureringen van ondernemingen, juridische  bemiddeling, arbitrages en gerechtelijke procedures.

Onze dienstverlening gebeurt in Nederlands, Frans, Engels, Duits en Russisch.

Russisch - Русский

   
  Ondernemingsrecht (Corporate)  
  Handels- en Economisch recht  
  Vastgoedrecht  
  Administratief Recht en Milieurecht  
  Financieel en bancair recht  
  Intellectueel eigendomsrecht  
  IT - Media  
  Gegevensbescherming (Privacy)  
  Arbeidsrecht en Sociale Zekerheidsrecht  
  Fiscaal recht  
  Procedure en arbitrage  
  Sportrecht  
  Kunstrecht