BTW-plicht voor rechtspersonen die als
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar
van een vennootschap optreden

Vanaf 1 januari 2015 zullen rechtspersonen, die als
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een
vennootschap optreden, BTW-plichtig zijn.

Tot nu toe hebben rechtspersonen, die een mandaat uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar, de keuze of ze zich al dan niet voor btw-doeleinden registreren voor de uitoefening van dit mandaat.

Onlangs heeft de de BTW-administratie hierover een nieuwe beslissing gepubliceerd. (beslissing E.T. 125.180 van 20 november 2014).

1. BTW-plicht vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015, wordt een einde gesteld aan het optioneel systeem en zullen de rechtspersonen met een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap steeds onderworpen zijn aan de gewone btw-regels en zich voor BTW-doeleinden moeten registreren.

Rechtspersonen die in het verleden geopteerd hebben voor niet-registratie bij de BTW, zullen in de loop van de komende weken een formulier 604A moeten indienen om zich voor BTW-doeleinden te registreren.

De prestaties, geleverd vanaf 1 januari 2015, zullen met BTW moeten gefactureerd worden.

Ook tantièmes, die vanaf 1 januari 2015 worden uitgekeerd, zullen onderworpen zijn aan de BTW, zelfs als ze betrekking hebben op voorgaande fiscale jaren.


Let op! Deze nieuwe regels zijn enkel van toepassing voor rechtspersonen. Voor natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar optreden verandert er niets.

2. De gevolgen van deze nieuwe beslissing

In het verleden kozen de rechtspersonen met mandaten in een vennootschap er vaak voor om zich niet te onderwerpen aan de BTW. Zij deden dit vooral wanneer zij een mandaat uitoefenen in een onderneming die de BTW niet of slechts gedeeltelijk kan aftrekken (vb. verzekeringsmaatschappijen, hospitalen, financiële instellingen, investeringsmaatschappijen, etc...).

Nu de
kostprijs van de bestuurdersbezoldigingen voor zulke ondernemingen onvermijdelijk zal stijgen, zullen deze misschien opteren om in de toekomst eerder de fysische personen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar aan te duiden dan de rechtspersonen. Opnieuw wordt een maatregel ingevoerd tegen het gebruik van de management vennootschap.


Leo Peeters - leo.peeters@peeters-law.be