(*) Nota: de data van de deadlines in de verkiezingsprocedure worden bepaald in functie van de datum waarop de verkiezingen worden georganiseerd in de TBE. Deze datum van de verkiezingen wordt – binnen de wettelijk bepaalde verkiezingsperiode – voor iedere TBE afzonderlijk vastgesteld door de werkgever, in voorkomend geval in samenspraak met de OR, het CPBW of de syndicale afvaardiging. De wettelijk bepaalde verkiezingsperiode loopt van 7 tot en met 20 mei 2012. In deze rubriek worden de data van de deadlines bepaald in functie van de eerst mogelijke datum waarop de verkiezingen kunnen gehouden worden, hetzij 7 mei 2012. Aldus, indien in uw onderneming de verkiezingen op een latere datum tijdens de verkiezingsperiode worden gehouden, dient, voor de berekening van de deadline geldend voor uw onderneming, het aantal bijkomende dagen te worden toegevoegd. Bij wijze van voorbeeld: indien de verkiezingen worden georganiseerd op 7 mei 2012, moet deze datum van de verkiezingen in uw onderneming worden aangeplakt op 7 februari 2012 (90 dagen voorafgaand aan de dag van de verkiezingen). Indien, daarentegen, in uw onderneming de verkiezingen op 11 mei 2012 (hetzij 4 dagen later) worden georganiseerd, dan dienen aldus voor de vaststelling van de datum van aanplakking van deze verkiezingsdatum voor uw onderneming 4 dagen te worden toegevoegd en wordt deze datum van aanplakking dus 11 februari 2012. Indien een dergelijke datum op een zondag, feestdag of een andere – voor uw onderneming – normale inactiviteitsdag (bv. zaterdag) valt, dan dient te verrichting uitgevoerd te zijn de avond voordien.

terug naar Stap II