FOCUS

SOCIALE VERKIEZINGEN
STAP VOOR STAP

I

De sociale verkiezingen voor de aanduiding van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad (“OR”) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (“CPBW”) staan opnieuw voor de deur. Deze verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de “technische bedrijfseenheid” (“TBE”). Tussen 7 mei en 20 mei 2012 moeten deze verkiezingen aldus voor de TBE's, die in 2011 gemiddeld 50 werknemers of meer tewerkstellen, worden georganiseerd voor het CPBW. Bovendien moeten in de TBE's, die gemiddeld 100 werknemers of meer tewerkstellen in 2011, tijdens dezelfde periode aparte verkiezingen worden georganiseerd voor de OR.

De verkiezingsprocedure is een geheel van opeenvolgende stappen, waarvoor strikte deadlines gelden. Al is de verkiezingsperiode zelf nog ver weg, de eerste stappen van de verkiezingsprocedure moeten in de loop van het vierde kwartaal 2011 worden gezet.

Op deze website zullen de formaliteiten en de te nemen maatregelen chronologisch worden toegelicht naarmate de verkiezingsprocedure vordert, te beginnen VANAF NU.

STEP I

De berekening van het aantal in aanmerking te nemen uitzendkrachten : het register voor uitzendkrachten

Lees meer

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij :

Marcel Houben
T. : ++32 (0)2 747 4007
F. : ++32 (0)2 304 8113
E-mail : marcel.houben@peeters-law.be


Dit is een nieuwsbrief van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be - www.peeters-law.be

De inhoud van deze nieuwsbrief heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomende en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.
Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen, klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.
© Peeters Advocaten BVBA