Nieuwsbrief 09-2010


De invoering van het
Sociaal Strafwetboek

De wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek werd op 1 juli 2010 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee beoogt de wetgever een overzichtelijk en gecoördineerd geheel te maken van de sancties die kunnen toegepast worden bij inbreuken op het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht.
Lees meer

De mede-eigendom gemoderniseerd

Op 1 september 2010 is de wet 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren in werking getreden, althans een groot gedeelte ervan. De wetgever heeft ervoor geopteerd om de filosofie en de basisstructuur van de wet 30 juni 1994 te behouden, maar wenst de hieromtrent ontstane discussies en praktische problemen te beëindigen en te lenigen.
Lees meer

Geen gemeentebelasting op buitenlandse roerende inkomsten uit EU-lidstaten

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de heffing van een aanvullende gemeentebelasting op buitenlandse roerende inkomsten strijdig is met het vrije kapitaalverkeer.
Lees meer

Dit is een nieuwsbrief van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be
www.peeters-law.be


De inhoud van deze nieuwsbrief heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomende en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.

Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen, klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.

© Peeters Advocaten BVBA