Nieuwsbrief 04-2011

Het Sociaal Strafwetboek
trad in voege op 1 juli 2011

De wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek trad in voege op 1 juli 2011. Door de invoering van het Sociaal Strafwetboek beoogt de wetgever een overzichtelijk en gecoördineerd geheel te maken van de sancties die kunnen toegepast worden bij inbreuken op het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht, door

1. de bepalingen betreffende de drie onderscheiden fases betreffende de eventuele toepassing van sancties (onderzoek – beslissing – vervolging) samen te brengen;

2. alle inbreuken van het sociaal strafrecht exhaustief op te sommen in een thematische opdeling; en

3. de sancties op te delen in 4 niveaus al naargelang de geoordeelde ernst van de inbreuken.

Lees meer

Dit is een nieuwsbrief van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be
www.peeters-law.be

De inhoud van deze nieuwsbrief heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomende en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.

Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen, klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.

© Peeters Advocaten BVBA