Nieuwsbrief 02-2011


Beslagberichten voortaan in een Centraal Bestand

Op 31 januari 2011 trad het "Centraal Bestand van Beslagberichten" in werking. Hierdoor is het voortaan mogelijk om alle berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling te consulteren via een gecentraliseerd gedigitaliseerd systeem.
Lees meer

Wat kan je vennootschap bereiken
door haar eigen aandelen
in te kopen?

Recent werden de regels omtrent de inkoop door een vennootschap van haar eigen aandelen versoepeld.
Lees meer

Fiscale aspecten van een inkoop
van eigen aandelen

Vanuit fiscaal oogpunt kan een inkoop van eigen aandelen een interessant vehikel zijn, zeker wanneer hiertoe ook economische of financiële redenen voor handen zijn.
Lees meer


Dit is een nieuwsbrief van PEETERS ADVOCATEN
Alfons Gossetlaan 54 Bus 11 - 1702 Groot-Bijgaarden | Brussel
T. +32 (0)2 747 40 07 - F. +32 (0)2 304 81 13
peeters@peeters-law.be
www.peeters-law.be


De inhoud van deze nieuwsbrief heeft zuiver informatieve waarde en bevat geen juridisch noch professioneel advies. U kan met ons contact nemen om bijkomende en specifiek advies in te winnen van een van onze advocaten.

Indien u deze nieuwsbrief liever niet wenst te ontvangen, klik dan op unsubscribe onderaan dit blad.

© Peeters Advocaten BVBA