Sociale verkiezingen in 2012:
tijdig voorbereiden
om verrassingen te voorkomen !

In de loop van de maand mei volgend jaar worden opnieuw sociale verkiezingen georganiseerd voor de verkiezing van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Ondernemingen die in 2011 gemiddeld 50 personeelsleden tewerkstellen, zullen aldus de procedure voor de organisatie van de sociale verkiezingen moeten opstarten.

Het lijkt misschien nog een “ver van mijn bed show”, maar niets is minder waar: de procedure loopt over ongeveer 150 dagen en de eerste stappen dienen gezet te worden in de loop van de maand december van dit jaar. Bovendien zijn strategische beslissingen, wel voorafgaandelijk te nemen,  eventueel nodig of gewenst om de samenstelling van de “technische bedrijfseenheid”, het niveau waarop de sociale verkiezingen georganiseerd worden, te bepalen.

De procedure voor de praktische organisatie van de verkiezingen is in belangrijke mate geënt op de gemeenteraadsverkiezingen en de strikte naleving van – soms zeer korte – termijnen is uiterst belangrijk voor het goed verloop. Fouten in de procedure leiden veelal tot nietigverklaring van de verkiezingen, met als gevolg voor de werkgever de verplichting om opnieuw verkiezingen te organiseren, hetgeen niet alleen bijkomende kosten veroorzaakt voor de werkgever, maar ook de rust en de serene werkingssfeer binnen de onderneming kan schaden.

De bescherming tegen afdanking die geldt voor de werknemers die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen – ook al worden ze niet verkozen – is zeer verregaand en de werkgever die de bescherming niet respecteert, wordt geconfronteerd met betaling van hoog oplopende beschermingsvergoedingen, gelijk aan het dubbel, zelfs een veelvoud van de jaarlijkse bezoldiging. Eén van de meest moeilijk handelbare problemen in dit verband vloeit voor uit het feit dat de beschermingsperiode aanvangt ongeveer twee maanden voordat men weet welke werknemers zich kandidaat zullen stellen (de “occulte beschermingsperiode”). Dit betekent dus dat tijdens deze periode virtueel alle personeelsleden beschermd zijn. Een tijdige en grondige analyse van het personeelsbestand om problemen ten gevolge van deze occulte beschermingsperiode te voorkomen is ongetwijfeld een “must” voor elke werkgever.

Voor al uw vragen of bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij ondergetekende.

15 juni 2011

Marcel Houben