Incoterms 2010

In 2010 werden de Incoterms ingrijpend aangepast en deze nieuwe “Incoterms 2010” traden in voege op 1 januari 2011. Deze nieuwe regels reflecteren de ontwikkelingen
in de internationale handel van de afgelopen 10 jaar, onder meer met betrekking tot de elektronische communicatie
en de veiligheid van de lading.

De Incoterms® regels  (International Commercial Terms) zijn handelstermen,  die wereldwijd gebruikt worden in internationale en nationale contracten betreffende de verkoop van goederen. Deze regels zijn opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en vereenvoudigen het opstellen van contracten omdat ze de rol van de koper en verkoper definiëren bij een internationale transactie.

De incoterms regelen immers de volgende punten :

Het punt waar het risico met betrekking tot de goederen overgaat van de verkoper naar de koper;

Het punt waar de kosten overgaan van de verkoper naar de koper, zoals bijvoorbeeld de kosten van transport, verzekering en douane (indien van toepassing);

de documenten (of gelijkwaardige elektronische informatie) die verplichtend door de verkoper aan de koper moeten worden meegeleverd.

Al naargelang de “Incoterm” die van toepassing is op een bepaalde handelstransactie, weten zowel verkoper als koper voor welke kosten en risico's zij opdraaien en wat de gevolgen zijn voor de boekhouding, logistiek, contractuele verplichtingen, aansprakelijkheid en winstmarge.

Hieronder geven we u de belangrijkste wijzigingen die door de “Incoterms 2010” worden ingevoerd :

1. Het aantal Incoterms daalt van 13 naar 11;

Tot voor 1 januari 2011 waren er dertien Incoterms of leveringsvoorwaarden waarvan er zes waren gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden (multimodaal).

Vier leveringsvoorwaarden worden afgeschaft en twee nieuwe termen doen hun intrede. DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivered Ex Ship) en DDU (Delivered Duty Unpaid) worden vervangen door DAP (Delivered At Place), en DEQ (Delivered Ex Quay) wordt vervangen door DAT (Delivered At Terminal).

2. De incoterms zijn voortaan onderverdeeld in 2 categorieën in plaats van de voormalige 4 E, F, C en D categorieën :

a. Zeven Incoterms zijn toepasbaar op alle soorten transport :

EXW : ex works
FCA : free carrier
CPT : carriage paid to
CIP : carriage and insurance paid to
DAT : delivered at terminal
DAP : delivered at place
DDP : delivered duty paid

b. Vier incoterms zijn toepasbaar op maritime vervoer :

FAS : free alongside ship
FOB : free on board
CFR : cost and freight
CIF : cost insurance and freight

3. Sommige termen krijgen een andere inhoud, zoals bijvoorbeeld FOB.

Zo werd de scheepsreling als symbolische grens afgeschaft voor de FOB-incoterm, dat voortaan een echte “Free-on-board” wordt waarbij het risico en de kosten ten laste van de verkoper blijven tot op het moment waarop de goederen zich aan boord van het schip bevinden, en het dek van het schip hebben geraakt.

4. Met de nieuwe Incoterms zal ook de elektronische communicatie worden bevorderd. Voortaan kunnen partijen besluiten om over te stappen naar elektronische communicatie in de gevallen waar deze dezelfde waarde heeft als "papieren" communicatie.

5. Tenslotte krijgt ook het fenomeen veiligheid en zekerheid de nodige aandacht. Indien nodig zullen partijen elkaar moeten voorzien van informatie die veiligheid en/of zekerheid gerelateerd is. Zo zal bijvoorbeeld de verkoper met een kopie van het invoerdocument en de koper met een kopie van het uitvoerdocument kunnen aantonen dat de goederen het land van uitvoer hebben verlaten of het land van bestemming hebben bereikt.

25 januari 2011

Leo Peeters